Skagen Engineering, deres maritime utviklingspartner.   
    Søk i våre sider:
Hovedsiden Lønnsom investering Patenterte Systemer Investorer Prinsipp Om oss Produkter Pressemelding Lus Rømning Overvåking Fôringsanlegg Rengjøring av nøter Miljø Lønnsomhet Utfordring i bransjen Reduserte fôrkostnader Eksponerte lokaliteter Morgendagens merder Siste nytt Nyheter Skagen Engineering i Media Firmafakta Kredittopplysningen D & B Firmafakta Kontakt oss her Flo & Fjære Yr værmelding . testhovedside Google 
 
Hovedsiden > Lus

System som kan redusere spredning av lakselus

Anlegg med vårt fôr-sparesystem innebygd, kan kompensere for sterk vind og strøm, og derav muliggjøre fjern-fôring og overvåking av fiskmerder i vær-eksponerte havstrøk, gjerne langt ute på kysten.

Noe som muliggjør betryggede avstander imellom oppdrettsanleggene og derav kan få redusert lus/ smittefaren.

Oksygenrike, og gjerne strømrike plasser kan og gi en gevinst i form av en sunnere fisk, og kortere oppdrettstid.

Undervanns- fôring er også mulig, ved hjelp av vår nyutviklede fôrspreder for bruk under vann! Denne er utviklet med tanke på å begrense påslag av lus, ved å tvinge fisken til å spise på større dybde. Samt at man får bedre styring på fôringen på dager med sterk vind. Og at man utnytter merdens totale volum med tanke på at oksygenet i vannet kan variere på forskjellige dybder. Temperaturen som fisken går i kan man også påvirke ved å variere fôrings- dybden.

Skagen Engineering har spesialisert seg på rådgiving, og vidererutvikling i oppdrettsnæringa, med fokus på miljø og lønnsomhet.