Skagen Engineering, deres maritime utviklingspartner.   
    Søk i våre sider:
Hovedsiden Lønnsom investering Patenterte Systemer Investorer Prinsipp Om oss Produkter Pressemelding Lus Rømning Overvåking Fôringsanlegg Rengjøring av nøter Miljø Lønnsomhet Utfordring i bransjen Reduserte fôrkostnader Eksponerte lokaliteter Morgendagens merder Siste nytt Nyheter Skagen Engineering i Media Firmafakta Kredittopplysningen D & B Firmafakta Kontakt oss her Flo & Fjære Yr værmelding . testhovedside Google 
 
Hovedsiden > Morgendagens merder

Morgendagens oppdretts- merder vil ha miljø, fiskevelferd, sikkerhet, og lønnsomhet, som sine suksess- faktorer:

En merde, som er sikrere i eksponerte farvann, uvær mm. Nyutviklet forankringssystem kan forhinde not- kollaps, samt gnag på not, ifra bunnring- kjettinger.

En merde, som skal gi økt fiskevelferd.

En merde, der fisken kan svømme fritt, helt uten remedier som den kan svømme seg på. (Fritt for fuglenett, fôr- spredere, fuglenettårn, fôr- slanger, tau med mer.)

En merde, der du til en hver tid bestemmer posisjonen til fôr- spreder, for derigjennom å kunne oppnå optimal fôring.

En merde, der du kan fôre fisken der den til en hver tid står.

En merde, der all småfisk automatisk får det fôr den skal ha de første kritiske ukene, og der den tradisjonelle senter- monterte fôr- sprederen ikke står og pøser ut fôr til ingen nytte.

En merde, der man slipper mye manuelt arbeid, så som handfôring av småfisk, vasking av nøter, og overflatefôring der man må stå ute på merdene for å styre fôringen.

En merde, der du kan følge fisken, og overvåke den, uansett hvor i merden den befinner seg.

En merde, som kan overvåkes både over og under vann.

En merde, som kan skape en sunnere, friskere og mer hurtigvoksende oppdrettsfisk.

En merde, som muliggjør fjern- fôring etter overflate fôrings- metoden.

En merde, som kan gi kortere oppdrettstid.

En merde, der du kan skanne hele nota, både sider og bunner, på jakt etter rifter og skader.

En merde, som kan rengjøre notas sider og bunner, uten manuelt arbeid.

En merde, som kan tåle å stå langt ute på kysten, og med fjern- fôring og fjern- overvåking fra land.

En merde, som hensyn tar varierende strøm og vindforhold, og som kan muliggjøre fôring, selv på de mest værharde strøk.

En merde, der fôr- spreder tilpasser seg ny possisjon, når strømmen snur.

En merde, som tillater fôring med full kontroll og presisjon, nesten uansett vær.

En merde, som kan bidra til at oppdrettsanlegg kan flyttes ut av fjordene.

En merde, som trives best, der fisken trives best. I strømrike og oksygenrike farvann.

En merde, som er renere, og som kan vaskes enklere, og så ofte som den burde, uten store kostnader.

En merde, som lar seg fôre hver dag, nesten uansett vær.

En merde, som tillater fôring selv i så dårlig vær at mannskapet ikke kommer seg utpå.

En merde, som tar klima og miljø på alvor, og som kan stoppe fôr- svinn.

En merde, uten fôrknus.

En merde, som unngår overforing, og dermed unngår unødvendig forurensing, med ekskrementer på havbunnen.

En merde, som kan muliggjøre mindre lus og smitte imellom anlegg.

En merde, som tillater undervanns- fôring av fisken på variabel dybde, for å unngå lus- påslag, oksygenmangel, for høye temperaturer mm.

En merde, som når som helst kan dokumentere alle hendelser.

En merde, som skaper trygghet pga at man har full kontroll.

En merde, som har innebygd økt sikkerhet for mannskapet.

En merde, som oppdrettsselskapet kan tjene gode penger på. (unngå fôr- svinn, fôrknus, rømming, økt effektivitet (med automatiserte prosesser), bedre miljø og omdømme.

En merde, som er sunnere, og mere populær, både for mannskap, oppdrettsselskap, og miljøvernorganisasjoner.

 

Ta kontakt, så kan vi sammen se om våre systemer innfrir morgendagens krav -:)Skagen Engineering har spesialisert seg på rådgiving, og vidererutvikling i oppdrettsnæringa, med fokus på miljø og lønnsomhet.