Skagen Engineering, deres maritime utviklingspartner.   
    Søk i våre sider:
Hovedsiden Lønnsom investering Patenterte Systemer Investorer Prinsipp Om oss Produkter Pressemelding Lus Rømning Overvåking Fôringsanlegg Rengjøring av nøter Miljø Lønnsomhet Utfordring i bransjen Reduserte fôrkostnader Eksponerte lokaliteter Morgendagens merder Siste nytt Nyheter Skagen Engineering i Media Firmafakta Kredittopplysningen D & B Firmafakta Kontakt oss her Flo & Fjære Yr værmelding . testhovedside Google 
 
Hovedsiden > Miljø

Alle våre system er konstruert med tanke på å ta vare på miljøet.

Ved å redusere fôrspillet unngår man at dyrebart fôr går til spille, fôr som kan bli liggende å forurense på bunnen under anlegget.

Med full kontroll i fôringsøyeblikket, vil man da kunne unngå overfôring, og dermed kunne oppnå en reduksjon i ekskrementer som kan hope seg opp under merden.

Mindre fôrspill gir mindre beskatning på de allerede overbeskattede marine råstoffene som fôrpelletsen består av.

Ved overflødiggjøring av fremmedelementer som fisken svømmer seg på inne i merden, så får man også bedret miljøet og økt fiskevelferden (tradisjonelle elementer som fôrspreder, tauverk, fuglenett, fôrslanger, fuglenettårn, mv, overflødiggjøres i dagens form).

Våre system kan muliggjøre fôring på variable dybder.

Og i gjennom at fôring og overvåking fjernstyres, muliggjøres etablering av ubemannede anlegg langt til havs, og dermed reduserer for smitte og luse- problematikk.

Ved å oppdage skader på nøter i tide så kan man unngå rømming av fisk, og derved unngå at rømt fisk ødelegger for villaksen mv.

Miljøvennlig og skånsom vasking av nøter,, bidrar til at fiskevelferden kan øke, og at fisken ikke blir stresset. Noe som også kan gi fisk av bedre kvalitet.

Ved at systemet fjernstyres ifra land, muliggjøres drifting av oppdrettsanlegg lenger ute på kysten, og bidrar dermed til renere fjorder. Skagen Engineering har spesialisert seg på rådgiving, og vidererutvikling i oppdrettsnæringa, med fokus på miljø og lønnsomhet.