Skagen Engineering, deres maritime utviklingspartner.   
    Søk i våre sider:
Hovedsiden Lønnsom investering Patenterte Systemer Investorer Prinsipp Om oss Produkter Pressemelding Lus Rømning Overvåking Fôringsanlegg Rengjøring av nøter Miljø Lønnsomhet Utfordring i bransjen Reduserte fôrkostnader Eksponerte lokaliteter Morgendagens merder Siste nytt Nyheter Skagen Engineering i Media Firmafakta Kredittopplysningen D & B Firmafakta Kontakt oss her Flo & Fjære Yr værmelding . testhovedside Google 
 
Hovedsiden > Nyheter

Nytt April 2018;

Nå er våre systemer Patenterte i alle Verdensdeler.

Nytt August 2013;

Sytemene er under Internasjonal patentering i alle verdensdeler.

Nytt Juni 2012;

Systemene er nå ferdig Patenterte (enerett) Godkjent Nasjonal patent.

Nytt November 2009

Skagen Engineering har spesialisert seg på effektivisering av bedrifter i oppdrettsnæringen, gjennom administrative og tekniske nyvinninger, med miljø og lønnsomhet i fokus.

Optimalisering av fôringsprosessen er noe vi jobber med for tiden.

Utgangspunktet for oppfinnelsen var at fôr er dyrt.

Ved en opptimalisering/ effektivisering og økt kontroll av og i fôringsprosessen, kan det under gitte forhold gi en betydelig reduksjon i fôrforbruket.

Redusert fôrforbruk, gir gevinst til alle. Sparer miljøet, og øker lønnsomheten for oppdretteren.

Utfordring 1, er tap av fôr,  der endel av pelletsen forsvinner ut igjennom notveggen, spesielt under fôring i røffe forhold med kraftig strøm og vind.

Utfordring 2 er fôring av småfisk, spesielt når mye småfisk er satt ut i store merder, og de i den første tiden etter utsett, stort sett oppholder seg nær notveggen, og ikke har lært seg å hente fôr ifra den senter monterte fôrsprederen.

Vi har nå under utvikling ett fôringssystem som muligjør fjernstyrt fôring hvor som helst i merden.

Fôrspreder vil da kunne bevege seg via fjerstyring og fôre sømløst rundt om i merden, og kan posisjoneres til optimal plassering, alt etter vind og strømforhold,  eller etter andre preferanser.                                                                              

Spesielt nyttig i ruskevær med sterk strøm eller vind. Da kan man eksempelvis fjernstyre fôrspreder maksimalt motstrøms, og man kan dermed unngå fôrspill som forsvinner ut igjennom notveggen.

Og hvis man ikke kommer seg ut på anlegget så kan optimal fôring foregå ifra land.

Også nyttig når småfisken skal fôres. Fôrspreder fjernstyres da ut til merdekanten, og man kan fôre der fisken står til en hver tid. Man frigjør også tid hos røkteren, da han slipper all håndfôringen.

Det er også under utvikling ett overvåkingssystem som muliggjør full kontroll under vann i hele merden. Undervannskamera kan kjøres sømløst rundt omkring i merden. Nyttig for overvåking av fôringsprosessen, spesielt for å påse at det ikke går noen pellets til spille, samt nyttig når hele nota skal inspiseres. Man slipper da dykkere for denne kontrollen.

Andre positive synergier med oppfinnelsen kan være;

Frigjør mannskap for endel arbeidsoppgaver som feks handforing av småfisk.

Muliggjør utsett på mer værharde plasser, med bedre vanngjennomstrømming i nota, noe som kan gi fisk av høyere kvalitet, fisken kan vokse hurtigere og blir mere hardfør, noe som igjen kan gi bedre pris. Dess kortere tid i sjøen, dess tidligere igang med neste utsett.

Kan muliggjør opprettelse av lokaliteter lengere ute på kysten, der det kan være mindre lus, groe mv.

Kan muliggjøre fôring i ekstremvær. Begrenser dager uten fôring, og oppnår dermed kortere oppdrettstid.

Dokumentasjon gjennom en f.eks. visuell kontroll av hele nota. (nyttig før og etter uvær, og ved forsikringsoppgjør.

Kan spare miljøet for fôrspill, og kan redusere behovet for uttak av maritime råstoffer til produksjon av pellets.

Styrker miljøprofilen i bedriften

 Skagen Engineering har spesialisert seg på rådgiving, og vidererutvikling i oppdrettsnæringa, med fokus på miljø og lønnsomhet.