Skagen Engineering, deres maritime utviklingspartner.   
    Søk i våre sider:
Hovedsiden Lønnsom investering Patenterte Systemer Investorer Prinsipp Om oss Produkter Pressemelding Lus Rømning Overvåking Fôringsanlegg Rengjøring av nøter Miljø Lønnsomhet Utfordring i bransjen Reduserte fôrkostnader Eksponerte lokaliteter Morgendagens merder Siste nytt Nyheter Skagen Engineering i Media Firmafakta Kredittopplysningen D & B Firmafakta Kontakt oss her Flo & Fjære Yr værmelding . testhovedside Google 
 
Hovedsiden > Patenterte Systemer

Våre systemer er patenterte i alle verdensdeler.

Våre merdebaserte systemer, består av flere titalls individuelle patenter.

Disse nyvinningene, muliggjør blandt annet at fòringen automatisk finner sted på den mest optimale plassen inne i merden, uavhengig av om det er sterke strømmer, og vinder. Forhold som tradisjonell fòring lett kan bli påvirket av!

Samt systemer der hele fòringsprosessen blir nøye overvåket, fra inntill 3 forskellige kamera posisjoner. Disse posisjonene kan være fra rett over fòrspreder, rett under, samt ifra en vinkel som automatisk står og overvåker motstrøms, for å kontrollere at ingen pellets går til spille!

I tillegg er det utviklet ett automatisk, høytrykksbasert vaskesystem, som muliggjør full vask av merder med fisk i! Vaskesystemet vasker automatisk hele nota, både vegger og botner..

Noen av patentene muliggjør også at hele nota automatisk kontrolleres med høyoppløselige kameraer, for å kunne avdekke eventuelle huller! Og dermed  forhindre rømming. Eliminerer inspeksjon med dykker.

Noen av de andre patentene åpner for at en helt ny fòringsteknologi kan taes ibruk!

Det er ellers under patentering en undervanns fòrspreder! Denne muliggjør fòring på variable dybder! Dette for å begrense lusepåslag i de øvre vannmassene. Samt kunne ha mulighet til å holde fisken på dybder der det er optimalt med surstoff, samt riktige temperaturer! Dette kan begrense sykdommer mv.

Ellers er det under utvikling ett forankrings- system, som i dårlig vær, kan holde nota utspilt, samt unngår at bunnringkjettinger gnager imot notveggen!

(Se under fane Prinsipp, for en nærmere beskrivelse av systemene).

Det er også andre systemer på gang!Skagen Engineering har spesialisert seg på rådgiving, og vidererutvikling i oppdrettsnæringa, med fokus på miljø og lønnsomhet.