Skagen Engineering, deres maritime utviklingspartner.   
    Søk i våre sider:
Hovedsiden Lønnsom investering Patenterte Systemer Investorer Prinsipp Om oss Produkter Pressemelding Lus Rømning Overvåking Fôringsanlegg Rengjøring av nøter Miljø Lønnsomhet Utfordring i bransjen Reduserte fôrkostnader Eksponerte lokaliteter Morgendagens merder Siste nytt Nyheter Skagen Engineering i Media Firmafakta Kredittopplysningen D & B Firmafakta Kontakt oss her Flo & Fjære Yr værmelding . testhovedside Google 
 
Hovedsiden > Produkter

Følgende systemer/produkter nærmer seg produksjonsstart:

1. Overvåkingssystem som "scanner" hele oppdrettsnota, vegger og botner, på søk etter hull og skade.  - Ett viktig bidrag som kan forhindre rømming fra oppdrettsmerdene. (Se under fane Prinsipp, for en nærmere beskrivelse av systemet).

2. Nytt fôringssystem i merd, som kan spare betydelig mengder fôr, og som gir en langt mer effektiv, og kostnadsbesparende fôring. Tilpasser seg varierende strømretning, ved å kunne fjernkjøre Fôrspreder til den enhver tids optimale fôringsposisjon, og dermed kunne gi den ultimate fôringskontroll, uansett vind og strømretning!

Optimalisering av fôringsprosessen kan forhindre at store mengder fôr blir tatt av vind og strøm. Gjelder spesielt fôring på dager med skikkelig ruskevær.

Undervanns- fôring er også mulig, ved hjelp av vår nyutviklede fôrspreder for bruk under vann! Denne er utviklet med tanke på å begrense påslag av lus, ved å få fisken til å spise på større dybde. Samt at man får bedre styring på fôringen på dager med sterk vind. Og at man utnytter merdens totale volum med tanke på at oksygenet i vannet kan variere på forskjellige dybder. Temperaturen som fisken går i kan man også påvirke ved å variere fôrings- dybden.

Vi mener dette bidrar til å gi en bedre kvalitet på røktingen, samt bedre fiskehelse. Frisk fisk vokser hurtigere, mindre sykdommer mm. 

3. Nyutviklet system for forankring av merde, og not- innfestinger som gjør at nota kan holde seg utspent i alle slags vær! Og man kan unngå at bunnringkjettingene gnager imot notveggen, i dårlig vær.

4. Miljøvennlig og rimelig system for rengjøring av nøtene,.

5. System for generell overvåking av merder, både over og under vann. Detekterer og varsler umiddelbart ved begynnende hull.

Systemet eliminerer også fôrknus ute i merdene.

Produktene er modulbaserte:                                                                

Systemene kan integreres i hverandre og bygges ut til en fullversjon,

som vil inneholde alle systemer i samme enhet.

Ett komplett system kan da;

- Overvåke for skader i nota (rømming),

- Fjernstyring av fôr-spreder fram til optimal plassering for fôring, samt full overvåking av fôringsprosessen (unngår fôr-spill).

- Rengjøring av hele nota, vegger og bunner..

- Generell overvåking både over og under vann.

Detaljer:

Overvåkings-systemet: Undervanns- kameraene fjernstyres inntil not-veggen, for så å kunne søke langs denne, med horisontale og/ eller vertikale bevegelser igjennom hele nota.

Fôrsparer-systemet: En nyutviklet fôr-spreder som kan kompensere for sterk strøm, ved å kunne fjernstyres eks. motstrøms fram til optimal fôringsposisjon. Fôret vil da rekke å bli spist, før det ellers lett har kunnet blitt tatt av strømmen og ført ut igjennom -notveggen.

Vaskesystemet: Systemet fjernstyres inntil not-veggen, der vaskeprosessen starter og systematisk vasker hele nota med horisontale, og/ eller vertikale bevegelser.

Øker effektiviteten: Alle systemene har hver for seg kapasitet til å kjøres med flere enheter påkoblet samtidig. Dette for å kunne øke effektiviteten betydelig. Eksempelvis kan to vaskesystem vaske dobbelt så fort, eller to fôrspredere muliggjøre at dobbelt så mye fisk kan mates på samme tid. Eller muliggjøre flere fisk i enda større merder. Og allikevel kunne ha full kontroll i fôrings, og overvåkingsprosessen.

.

.

EnesteSystem_2.jpgSkagen Engineering har spesialisert seg på rådgiving, og vidererutvikling i oppdrettsnæringa, med fokus på miljø og lønnsomhet.