Skagen Engineering, deres maritime utviklingspartner.   
    Søk i våre sider:
Hovedsiden Lønnsom investering Patenterte Systemer Investorer Prinsipp Om oss Produkter Pressemelding Lus Rømning Overvåking Fôringsanlegg Rengjøring av nøter Miljø Lønnsomhet Utfordring i bransjen Reduserte fôrkostnader Eksponerte lokaliteter Morgendagens merder Siste nytt Nyheter Skagen Engineering i Media Firmafakta Kredittopplysningen D & B Firmafakta Kontakt oss her Flo & Fjære Yr værmelding . testhovedside Google 
 
Hovedsiden > Rømning

 

Rømning av oppdrettsfisk er ett av oppdrettsnæringens største utfordringer.

Både når det gjelder miljø-ødeleggelser og omdømme til næringa.

Istedet for å vente til at rømmingen er ett faktum, så kan man nå aktivt gjennom faste driftsrutiner, skanne nota ved gjevne mellomrom, og dermed unngå at fisk "plutselig" rømmer.

Ny forskning vdr. rømming, viser at omlag halvparten av all rømt fisk, rømmer over tid!

Derav er det spesielt viktig med regelmessig skanning, slik at man er i forkant, og kan forhindre slike rømminger!

Vårt system vil kunne forhindre rømning gjennom en aktiv overvåking/ skanning  av hele nota, for så å overføre disse data til en datasentral for behandling og lagring.

Rifter vil kunne oppdages før de blir så store at fisken kan komme igjennom.

Denne dokumentasjon på tilstanden av nota kan brukes overfor forsikringsselskap, internkontroll, offentlige etater, Iso- sertifisering mm.

NYHET!

Vi holder nå også på å forberede patentering av ett nyutviklet merdekonsept, der vi tar utgangspunkt i dagens merdeteknologi (Gjenbruk av dagens merder, både av miljømessige, og for oppdretteren, lønnsomhetsmessige årsaker). Gjennom å tilpasse, og utstyre disse merde- anleggene, med nyutviklede prevantive, tekniske, og fysiske løsninger, så vil man forsøke å motstå, at det i ekstremvær, oppstår rømming, kollaps av anlegg mm.

Når vi kobler dette nye systemet, sammen med våre nyutviklede overvåkings, og merdeintegrerte, fôrings- systemer, så vil vi kunne tilby markedets mest moderne, og lønnsomme oppdrettsanlegg!

- Både for miljøet, og for oppdretteren!

Nærmere info om dette system kommer senere.

Siste;

Nyutviklet system for forankring av merde, og not- innfestinger som gjør at nota kan holde seg utspent i alle slags vær! Og man kan unngå at bunnringkjettingene gnager imot notveggen, i dårlig vær.Skagen Engineering har spesialisert seg på rådgiving, og vidererutvikling i oppdrettsnæringa, med fokus på miljø og lønnsomhet.