Skagen Engineering, deres maritime utviklingspartner.   
    Søk i våre sider:
Hovedsiden Lønnsom investering Patenterte Systemer Investorer Prinsipp Om oss Produkter Pressemelding Lus Rømning Overvåking Fôringsanlegg Rengjøring av nøter Miljø Lønnsomhet Utfordring i bransjen Mulige løsninger Reduserte fôrkostnader Eksponerte lokaliteter Morgendagens merder Siste nytt Nyheter Skagen Engineering i Media Firmafakta Kredittopplysningen D & B Firmafakta Kontakt oss her Flo & Fjære Yr værmelding . testhovedside Google 
 
Hovedsiden > Utfordring i bransjen

 

                                                    Utfordringer i havbruksnæringa

 

            Etter noen år i bransjen, ser vi ett behov for en mulig effektivisering av merde relaterte oppgaver. 

            Spesielt innen rømning, lus/ smitte, rengjøring av nøter, fôrsvinn, fôrknus, samt fôring av fisk.

            Noen tanker rundt fôrings-systemer;

       Ett paradoks er hypermoderne fôringsanlegg inne på fôringsflåtene, mens ute på merdene er det kun en sentermontert fôrspreder, og ett kamera som trekkes diagonalt over merden..

            Andre forhold:

                Fôr- svinn:  Hva med alt fôret som kan bli tatt og ført ut av nota, grunnet  varierende strømforhold, forskjellige vindretninger mv.?

       Hva med rifter og skader i not, som ikke blir oppdaget før fisken har rømt?

       Hva med nylig utsatt småfisk, som krever en del handforing mm, der den ofte står langs merdekanten, og ikke finner veien til den senter- monterte fôrsprederen, som står og pøser ut fôr til ingen nytte de første ukene?

       Rengjøring av gjengrodde nøter

       Hva med miljøet?

       Omdømme av næringa?

       Sikkerheten ute på merdene i dårlig vær?

       Kvalitetskontroll?

       Dokumentasjon? Før og etter skade, grunnet uvær, uhell, internkontroll, mv?

       Iso sertifisering?

       Hva med smittefare/ lus problematikk? Anlegg som står for nærme hverandre?

.      Forskning viser at oppdrettsfisk som vokser opp i strømrike farvann, har bedre kondisjon, samt vokser hurtigere. (FHF)

       Fiskevelferd: I en tradisjonell merde er det mange fremmed-elementer som fisken kan svømme seg på (fuglenettstativ, forings rør , tauverk mv).

       Fôrknus; Noe av fôret kan treffe fuglenettstativet, og bli knust.

                                                                                                                                                                                 Overnevnte scenarioer har ett betydelig lønnsomhets og forbedrings-potensiale.

                                         

                                       Skagen Engineering kan bistå til å bedre ovennevnte utfordringer:

                                   

             Mulige løsninger:

       Med utgangspunkt i overnevnte scenarioer har vi under patentering og utvikling systemer som skal kunne ivareta disse forhold.                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                       

    Ved å muligjøre full kontroll og styring av fôringsprosessen, kan man oppnå en betydelig miljøgevinst.

      Spesielt med tanke på reduksjon av fôr-spillet, som under ugunstige forhold kan være høyt.

      Gjennom konstruksjonen av ett nyutviklet fôrings og overvåkingssystem for bruk i merder, er det muliggjort at fôrspreder og overvåkingssystem kan ha en sømløs bevegelse og posisjonering inne i merden,

      Og på denne måten kunne kompensere for kraftige havstrømmer og vinder, og dermed muliggjøre fôring, selv under ekstreme forhold. samt få kontroll på fôrspillet.

      Dette åpner for at nye anlegg kan plasseres lengre til havs, og dermed redusere smitte/ lus problematikken. (Se også nyutviklet undervanns fôrspreder, samt nytt forankrings- system).

.   Ved å kunne fjernstyre fôrsprederen aktivt, så kan man plassere ut fisk i strømrike farvann, og allikevel ha full kontroll på fôringen, uansett om strømmen snur. man oppnår da at fisken blir i bedre form, samt vokser hurtigere. (ref FHF)

. Nylig utsatt småfisk, kan fôres automatisk, istedet for tradisjonell handfôring med ausekar. Mye tid spart, samt frigjøring av personell til andre oppgaver.

      Systemet har også tatt høyde for mulig fjernstyring ifra land.

      Automatisk system for å vaske vegger og botner i nota.

      Samt fjernstyrte systemer som når som helst kan foreta en visuell inspeksjon av nota, nyttig ved tanke på å unngå rømming, dokumentasjon ved f eks. forsikringssaker, samt unngår innleie av dykkere for inspeksjon.

      Både fôring, inspeksjoner av nøter, samt resultatet etter vasking kan dokumenteres på tape, og kunne brukes ved internkontroll, forsikringssaker mv.

      Bedre fiskevelferd, gjennom en merde fri for remedier som fôrslanger, fuglenett, tau, fuglenett-stativ og fôrspredere som fisken ellers har kunnet svømt seg på.

      Fôrknus mot fuglenettstativ er eliminert.

      Langt bedre kontroll av og i fôringsprosessen. 

           

                                    

   

Ta kontakt, så tar vi oss en konstruktiv prat!

 Forbehold om trykkfeilSkagen Engineering har spesialisert seg på rådgiving, og vidererutvikling i oppdrettsnæringa, med fokus på miljø og lønnsomhet.